Anadolu Lisesi

Lise eğitimine başlayan Rota’lı gençlerin eğitimi ve öğretimi ciddiyet ve disiplinle yürütülür.

Özellikle 9. Sınıfa devam eden öğrencilerimize geleceklerini planlamaları, kariyer hedefi belirlemeleri ve akademik durumlarını potansiyellerini kullanarak yükseltmeyi hedeflerken tüm sınıf seviyelerinde;

Grup çalışmaları ile iletişim becerisi kazanmalarını, özgüvenlerini artırmayı, akran bağnazlığından uzak akran dayanışmasına yatkın bireyler olmalarını sağlıyoruz.

Sportif faaliyetlerle enerjilerini doğru yönde kullanıp takım çalışmalarına adapte olmalarını sağlıyoruz.

Yabancı dil kazanım ve kullanım eksenli düşünüp okul hayatına ve sosyal hayata entegre ediyoruz.

Akademik dersleri tam öğrenme kuramına göre ilerletip eksiklerini zaman geçirmeden öğrenci profiline uygun metotlarla kapatıyoruz.

Her sınıf seviyesinde ders programı içinde günlük tekrarın ve bireysel çalışmaların yapılabilmesi için zaman ayırıyoruz.

Üniversite hazırlığını, öğrencinin başka bir desteğe ihtiyaç duymaması üzerine planlıyor ve yönetiyoruz.

Butik yapının avantajı ile her öğrencimizin gelişimini ve durumunu an be an izliyor gerekli adımları zaman kaybetmeden atıyoruz.