RES (ROTA EĞİTİM SİSTEMİ)

Eğitimin ve öğretimin bir süreç olarak ele alındığı Rota Okulları’nda; - Bireysellik ön plandadır. - Sınıf içi derslere ek olarak her öğrencinin kişisel yapısı değerlendirilerek öğrenciye özel metotlar oluşturulur. Rota Eğitim Sistemi ile öğrencilerimiz; - 10-12 kişilik özel sınıflarda - Koç öğretmenlik sistemi ve derse özel tematik öğrenmeler ile - Ezberciliği ortadan kaldıran, öğrenmeyi öğreterek yaşam boyu öğrenmeyi (life long learning) sağlayan - Kişiye özgü öğretim planları sunan - Haftalık izlemeler, genel denemeler ve Türkiye geneli sınavlar ile akademik gelişimi gözlemleyen ve sonuçlara göre aksiyon alan - Özellikle ilköğretim 7. ve 8. sınıflarda LGS, ortaöğretimde ise 11. ve 12. sınıflarda üniversite sınavına yoğunlaşan - Rehberlik birimi olması gerektiği gibi etkin ve öğrenci odaklı çalışan bir okulun kaptanlığında hayata hazırlanırlar.