Hakkımızda

Rota okullarında, eğitim ve öğretim sürecinde araştırmayı desteklemek, öğrencinin düşünsel ve fiziksel gelişimini sağlamak ana hedefimizdir.

Branş derslerindeki güçlü kadromuz, öğrencileri destekleyen  danışman öğretmen sistemimiz, yoğun yabancı dil eğitimi ve etüt çalışmalarımız ile öğrencilerimiz bu süreci sağlam bir alt yapıyla tamamlar.

Bu hedef doğrultusunda bir Özel Bursa Rota Öğrencisi;

Okuma alışkanlığı kazanmış, Türkçeyi doğru kullanabilen

Bir yandan yaşama, bir yandan da üst öğretim kurumlarına hazırlanabilen,

Öğrendiği yabancı dilleri etkin bir şekilde kullanabilen,

Sanatsal beğenisi ve estetik anlayışı gelişmiş,

Kendisiyle barışık, üretken ve yeniliklere açık,

Barıştan yana, ulusal ve evrensel değerlere sahip,

Öğrenmeyi öğrenmiş, bilgiden bilgi üretebilen,

Kendi hak ve sorumluluklarını bilen, başkalarının hak ve düşüncelerine saygılı olan,

Kültür ve sanata değer veren,

Özgür, özgün ve bilimsel düşünce yeteneği ile donanmış,

Toplumsal değerlere saygı duyan, kendi değerlerini de yaşayabilen,

Girişimci, araştıran, sorgulayan, kendine güvenen,

İnisiyatif kullanabilen,

Topluma ve çevreye karşı sorumluluk taşıyan,

Emeğe değer veren,

Etkin iletişim kurabilen,

Sosyal dayanışmaya inanan,

En az bir spor branşı ile yakından ilgilenen,

Teknolojiyi öğrenen ve kullanan,

Bireysel farklılıkların farkında olup kendini bu yönde geliştirebilen mutlu bireyler olarak bir üst öğretim kurumuna geçer.