Eğitim Anlayışımız

Rota Okulları; kendisine teslim edilen her öğrencisini öncelikle kıymetli bir emanet olarak görür, onun gelişimi ve ilerlemesi için öncelikle onu tanır, onu dinler ve ona göre bir yol belirler.

Rota Okulları, öğrencilerini şefkat ve anlayış ile eğitirken derslerini ciddiyet, disiplin ve katılımcı anlayış ile işler.

Rota Okulları, öğrencisini sadece sınava hazırlanan bir yarışçı olarak görmez. Duyguları, benliği, karakteri olan bir birey olarak değerlendirir. Sadece akademik sınavlara değil, hayatın kendisi için de hazırlar. Bu amaçla öğrenciler ;

-Grup çalışmaları ile iletişim ve iş birliğini

-Görsel sanatlar ile tasarımı, inovasyonu, üretim ve geri dönüşümü

-Sportif ve kültürel turnuvalar ile mücadeleyi, rekabeti, bilgiye ulaşma ve hazırlık kavramını

-Eğitim amaçlı geziler ile önce yaşadığı çevreyi sonra da yaşayabileceği çevreleri

-Bilgi yarışmaları ve münazaralar ile merak dürtüsünü güçlendirerek araştırma, sorgulama, detaylandırma becerilerini

-Native (yabancı uyruklu) öğretmenler ile birden fazla yabancı dilde iletişim becerilerini kazanır.