Eğitim Politikamız

Bilimsel düşünce becerisi ile donanmış, Toplumsal sorumluluk ve duyarlılık bilincine sahip, Kültür ve sanata değer veren, Çevresi ve kendisi ile barışık, mutlu bireyler yetiştiren, Etkin iletişim kurabilen, Bireysel farklılıklarının farkında olan ve kendini bu yönde geliştiren, Girişimci, yapıcı ve yaratıcı, Kendine güvenen, Teknolojiyi öğrenen ve kullanan bireyler yetiştirmektir

Kariyer Planlama Projesi

Özel Bursa Rota Koleji’nde “Kariyer Planlama Projesi “ çalışmalarıyla öğrencilerin gerçekçi ve kendi özelliklerine uygun mesleki seçimler yapmalarına yardımcı olunmaktadır. Özel Bursa Rota Koleji öğrencileri için, kariyer planlama 9. Sınıftan itibaren başlar ve üniversite tercihine kadar devam eder. 9.sınıftan itibaren lisedeki derslere karşı gösterilen performans sınıf öğretmeni, rehber öğretmen ve öğrenci danışmanı tarafından gözlemlenir. Üniversite sınav sistemi konusunda bilgilendirmeler yapılır.

Uzak Rotalar

ROTA’DA DİL EĞİTİMİ

• Native speaker öğretmenleriyle üst düzey İngilizce öğretimi.
• İkinci yabancı dil olarak Almanca tercihi.
• İngilizce öğrenimi geliştiren oyunlar.
• Dil öğreniminin audio-visual olarak da desteklenmesi, speaking clubs aracılığı ile öğrenilen yabancı dilde konuşma becerilerinin geliştirilmesi.
• Çoklu zeka kuramına göre oluşturulmuş özel dil sınıfı.

Etüt Sistemimiz

• Birinci yazılılara kadar öğrencilere, 10. ders saatinde pekiştirme – ileri düzeyde test çözme, konu tekrarı amaçlı gurup ya da bireysel olarak etüt çalışmaları  yapılır.
• Gönüllü ya da zorunlu etüde katılmayan öğrencilerin velilerine yönetim  tarafından mesaj gönderilir.  

Sınav Sistemimiz

SINAV SİSTEMİMİZ Öğrencilerimizin akademik çalışmalarını değerlendirmek üzere yıl içinde; sınavlar ve deneme sınavları yapılmaktadır.   Bu sınavlar; • Kurum içi sınavların yanı sıra her eğitim-öğretim yılının ilk haftası “Hazır Bulunuşluk” sınavı yapılır. • Ünite bitimlerinde, işlenen konuların değerlendirilmesi için “Ünite Değerlendirme Sınavları” 9., 10. ve 11. Sınıflara; 1. Dönem üç, 2. Dönem üç kez uygulanır. • 11., 12.  Sınıf öğrencileri ÖSYM’nin soru formatına uygun olarak “TYT-AYT'' Deneme Sınavları” yapılmaktadır.

Rota Birliği (Okul Aile Birliği)

Özel Bursa Rota okullarının hedeflerinin biri de okul –veli- öğrenci üçgeninin büyük önem taşıdığı bilinci ile okul ile aileler arasındaki bütünleşmeyi gerçekleştirmektir. Tüm veliler bu birliğin doğal üyesidir. ROTA birliği,  idare ile iş birliği içinde faaliyetler düzenler, okulun programı hakkında öğrenci velilerini bilgilendirir.

ROTA birliği,  eğitim yılının başında tüm velilere duyurulan Olağan Genel Kurul toplantısında gönüllü veli adayların arasından seçimle kurulur. ROTA Birliği, çalışmalarını haftalık toplantılarla sürdürür, çalışma alanlarını etkinleştirmek, iletişim ağını genişletmek amacı ile veliler ile düzenli iletişimdedir. Öğrencilerin kültürel olarak zenginleşmelerine imkân verecek okul etkinliklerine destek verir.